Τί σημαίνει Service Excellence;

Oι επιχειρήσεις θέλουν ικανοποιημένους πελάτες. Ιδανικά, θέλουν ενθουσιασμένους πελάτες. Αποδεδειγμένα οι επιχειρήσεις μπορούν μόνο να ωφεληθούν από τους ενθουσιασμένους πελάτες καθώς:

Είναι πιο πιστοί σε σχέση με τους ικανοποιημένους πελάτες.
Είναι λιγότερο επιρρεπείς στον ανταγωνισμό.
Δείχνουν ανεκτικότητα σε περίπτωση σφάλματος. 
Καταναλώνουν περισσότερα/συχνότερα χρήματα στην επιχείρηση.
Διαφημίζουν την επιχείρηση μέσα από θετικά σχόλια.

Και όχι μόνο.

Οι επιχειρήσεις που εστιάζουν στο Service Excellence έχουν περισσότερους ενθουσιασμένους πελάτες

The Excellence Concept

Excellence είναι η υπεροχή. Αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες διακρίνονται για την ικανότητά τους όχι μόνο να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών τους, αλλά κυρίως να ξεπερνούν τις προσδοκίες τους σε όλα τα σημεία εκείνα που είναι σημαντικά για αυτούς. Και το καταφέρνουν κάθε φορά.

Η υπεροχή δε σημαίνει exclusive υπηρεσίες, δεν περιλαμβάνει υψηλή τιμολόγηση και δε στοχεύει σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Αφορά όλους τους πελάτες.

Excellence is more fun than mediocrity


Leonard L. Berry

Distinguished Professor of Marketing